Werkwijze

WERKWIJZE BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

 

Eendragt ChangeManagement zet zaken en mensen in beweging om een verschil te maken voor mens, organisatie, economie en samenleving. In het persoonlijk contact met mensen en organisaties staat ons motto voorop. Werkenderwijs worden snel vernieuwende wegen ingeslagen die omgezet worden in duurzame en betere prestaties.

'Onafhankelijkheid in verbondenheid' kenmerkt Eendragt ChangeManagement. De onafhankelijkheid krijgt vorm in het niet verdedigen van specifieke belangen. De verbondenheid wordt zichtbaar in de passie, het committent en echte interesse in en betrokkenheid bij mensen, het onderwerp of de organisatie. Eendragt ChangeManagement combineert daarbij ambitie en deskundigheid met realiteitszin.

 

Eendragt ChangeManagement is er voor het uitwerken van een nieuwe (business)strategie, groeien, samenwerken, fusie of overname; in tijden van crisis als crisismanager, als tijdelijk bestuurder of interim-manager. Zijn (één of meer van) deze ontwikkelingen binnen uw bedrijf of organisatie aan de orde, dan kunt u Eendragt ChangeManagement inschakelen.

Na een inventariserend gesprek wordt binnen een week in grote lijnen een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak wordt in een tweede gesprek samen met u verder uitgewerkt. Spreekt het plan u aan, dan gaan we de samenwerking aan en leggen we de af te nemen diensten, het tarief en overige afspraken contractueel vast. Op de dienstverlening van Eendragt ChangeManagement zijn de eigen algemene voorwaarden van toepassing. Meer hierover bij 'Tarieven en voorwaarden' onder de knop  'And More...'.