Personal Development

MD-PROGRAMMA'S & PD-PROGRAMMA'S


Eendragt ChangeManagement biedt diverse Management Development programma’s (MD) en Performance Development programma’s (PD) op maat aan, in de vorm van individueel advies of coaching. De expertise is gebaseerd op bijna 33 jaar ervaring als (executive, performance en loopbaan) coach en persoonlijk adviseur.

 

WAAROM PERSOONLIJKE COACHING?

 

De MD- en PD-programma's zijn in de eerste plaats gericht op het verbeteren van prestaties en de focus op doelen en missie, en op het verbeteren van de eigen performance. Daarnaast zijn ze bedoeld als instrument voor spiegeling en om te klankborden.

De programma’s zijn bedoeld voor executives die functioneren in de bovenlaag van organisaties en bedrijven en voor mensen die op zoek zijn naar een onafhankelijke en (soms confronterende) gelijkwaardige gesprekspartner, die hen coacht of adviseert. Dit vindt vooral plaats bij het realiseren van doelen, het overwinnen van (persoonlijke) knelpunten, het uitwerken van een strategie, een plan of beleid in meetbare resultaten.

De managers en bestuurders van bedrijven en organisaties die Eendragt Changemanagement in de loop der jaren heeft geadviseerd en gecoacht zijn onder meer:

corporate CEO’s, leden van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen, leden van Adviesraden, managers en bestuurders van grote maatschappelijke organisaties, mensen werkzaam in de rechtspraak, bij het openbaar bestuur en bij de overheid, en politieke kopstukken.

 

Eendragt ChangeManagement biedt deze programma's aan in opdracht van organisaties, bedrijven en aan individuele personen.

Via dit contactformulier kunt u zich aanmelden of meer informatie aanvragen.

 

 

PERSOONLIJKE COACHING VERHOOGT DE KWALITEIT VAN DE LEIDER/MANAGER

 

Organisaties, bedrijven en instituten presteren beter met authentieke leiders die in staat zijn strategie vast te opereren, in combinatie met het kunnen motiveren en inspireren van mensen. Mensen functioneren het beste als zij authenticiteit in hun werk laten zien. Dit biedt hun de ruimte om net die extra noodzakelijke resultaten te behalen. Het bewust omgaan met de eigen authentieke en unieke kwaliteiten heeft meerwaarde voor het leidinggeven en functioneren.

 

Leiderschap uitoefenen wil zeggen, een uitgesproken visie hebben over hoe de klus te klaren en deze op een originele manier durven en kunnen toepassen bij het leidingen geven aan mensen, processen en organisaties. Maar ook bij het uitoefenen van toezicht of het geven van adviezen.

Het zijn juist de echte leiders/managers die inzien dat het tijdelijk inschakelen van advies van buitenaf via een persoonlijke coach, juist een vorm van kracht is. De grote wereldleiders en de CEO's van grote (corporate) ondernemingen hebben allemaal een  persoonlijke coach, die hen bijstaat in tijden van grote uitdagingen en wanneer er bijzondere besluiten genomen moeten worden. De persoonlijke coach is er om te sparren,  ideeën aan voor te leggen en advies te vragen. Waarom? Twee paar vreemde ogen en een klankbord tijdens een vertrouwelijk gesprek bieden soms een andere kijk op zaken. Persoonlijke coaching kan voor doorbraken zorgen als er dingen vastlopen of als zaken even tegenzitten.  

Eendragt ChangeManagement vindt het uitdagend om een rol te hebben in de persoonlijke ontwikkeling van leiders en managers en bij hun zoektocht naar manieren van omgaan met hun invloed  en verantwoordelijkheid.


Noot:
Deze vorm van advies en coaching kan ook geschikt zijn voor managers die vastlopen in hun loopbaan of overwegen om hun loopbaan een andere wending te geven.

 

Werkwijze MD- en PD-programma’s

 

Advies en coaching in het kader van een MD of PD-programma wordt 'out of office' (op een buitenlocatie) en 'at the office' (op de werkplek) aangeboden in de vorm van individuele gesprekken.

Uitgangspunt dat u een bestaande functie of aanstelling hebt (als hoofd of nevenfunctie) met concrete (strategische) doelen en/of outputverwachting.

 

Hebt u interesse, neem dan contact op voor een persoonlijke kennismaking.
In een intakegesprek bespreken we uw vragen, persoonlijke doelen, gewenste persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning. Na het intakegesprek wordt u een maatprogramma aangeboden in de vorm van een coachings-& adviestraject van 3, 5 of 7 sessies. Losse gesprekken behoren tot de mogelijkheid, maar zijn voor een effectieve en resultaatgerichte benadering minder duurzaam.


Aanmelden of informatie vragen
Via het contactformulier op deze website kunt u zich aanmelden of informatie aanvragen.