Interim DienstenBESTUREN EN MANAGEN AD INTERIM

Eendragt ChangeManagement neemt tijdelijk het roer over in uw organisatie of bedrijf, met als doel de performance van de organisatie of het bedrijf te verbeteren, te herpositioneren of de strategie aan te passen. Op basis van een combinatie van ervaring en lef is Eendragt ChangeManagement in staat binnen een kort tijdsbestek de gewenste resultaten te behalen of het tij te keren. Voor de lange termijn wordt de toekomst veilig gesteld door het opstellen en een succesvolle strategie.


KWARTIERMAKER

In de rol van kwartiermaker zet Eendragt ChangeManagement een nieuw initiatief of organisatieonderdeel vakkundig op. Eendragt Changemanagement richt een organisatie(onderdeel) vanaf de grond af in, in al haar facetten: uitwerken businessconcept en strategie, financiering, uitwerken dienstverlening en marketingstrategie, de bedrijfsvoering, waaronder; inrichting van processen en personeels-/HR-beleid. De kracht van Eendragt ChangeManagement is het aan boord en in beweging brengen én enthousiasmeren van mensen in het opstartproces.


CRISIS & CHANGE MANAGEMENT


Soms dienen zich (acuut) externe of interne factoren aan waar u als organisatie of bedrijf geen of weinig invloed op hebt. Denkt u daarbij aan de huidige economische schommelingen, snelle verslechtering van de cashflow, terugloop van de marktpositie, voortschrijdende technologie, inkrimping van de orderportefeuille waardoor de organisatie moet afslanken, verandering van uw bestuurlijke opdracht of behoefteverschuivingen van de klant.


Een organisatie die mee verandert is een organisatie die overleeft. Eendragt ChargeManagement is gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieverandering via onderzoek, advies, begeleiding en implementatie. Doel van de interventie is dat uw organisatie of bedrijf zich aanpast aan de tijdsgeest en de behoeften van de klant. Kortom, voor een nieuwe toekomstbestendige strategie bent u bij Eendragt ChangeManagement aan het juiste adres.


PROJECTMANAGEMENT

Uw organisatie staat aan de vooravond van een reorganisatie? U wilt een belangrijke verandering doorvoeren in het primaire proces? U wilt een nieuwe werkwijze implementeren? Ook voor dergelijke  projecten kunt u de kennis en doortastendheid van Eendragt ChangeManagement inschakelen. Eendragt ChangeManagement helpt u graag. Overtuigend en met resultaat.