Productenwaaier

Eendragt ChangeManagement kan u op veel manieren bijstaan. In deze productenwaaier vindt u een overzicht van de dienstverlening. Voor een uitgebreidere omschrijving leest u meer bij 'Interim Diensten', 'Advies Diensten' en 'Trainingen'. Bij 'Credentials' vindt u voorbeelden van onze diensten in de praktijk. Bij 'Werkwijze' leest u hoe wij samen tot een opdrachtbespreking en uitvoering kunnen komen.

Sectoren

Sectoren waar Eendragt ChangeManagement eerder aan de slag ging als interim algemeen directeur, kwartiermaker, business unitmanager of in een andere bestuurs- of eindverantwoordelijke managementfunctie zijn:

Internationale Handel en Industrie, Mining, vele branches binnen het Midden en Kleinbedrijf, bij de Rijksoverheid en bij (deel)gemeenten (zoals Economische zaken, Sociale Zaken, Onderwijs, Emancipatie, Zorg & Welzijn, Arbeid & Werkgelegenheid), Internationale Ontwikkeling/Samenwerking, Milieu en Duurzaamheid, Vastgoed/Onroerend goed, Ondernemerschap, Arbeidsbemiddeling en Werkgelegenheid, Jeugdzorg en Jeugdeducatie, Kunst & Cultuur.

 

INTERIM DIENSTEN

 • Besturing en directievoering ad interim
 • Kwartiermaker
 • Crisismanagement
 • Businessunit manager
 • Projectmanagement 


MANAGEMENT ADVIES DIENSTEN 

 • Advies en Begeleiding bij fusie, overname en samenwerking
 • Post-fusie integratie
 • Herstructurering
 • Innoveren
 • Cultuuranalyse
 • Interculturele conflictoplossing
 • Interculturele samenwerking en teamontwikkeling
 • Business development voor ondernemers
 • Strategieontwikkeling en implementatie
 • Organisatieontwikkeling
 • Strategisch groeien en samenwerken
 • Positionering
 • Strategic HR: Long Term HR Policy Development, Capacity Planning & Implementation
 • Outplacement: redeployment of human capital via outplacement programma's, skills analyses, training, job search
 • Human Resource Development: alle niveaus

 

MANAGEMENT & PERSONAL DEVELOPMENT

 • Management Development Programma's (teams / MT's)
 • Programma Executive's Personal  Performance Improvement (individueel)
 • Ontwikkelingsprogramma's voor Executives/Bestuurders/CEO's, Toezichthouders/leden van Adviesorganen (individuele coaching of groepstraining) 

ONDERZOEK

 • Onafhankelijk beleidsonderzoek/beleidsanalyse
 • Haalbaarheidsonderzoeken voor programma's/projecten
 • Economische verkenning/analyse
 • Market Research for New Business 

 

TRAININGEN

 • Workshops en Teambuilding voor teams
 • Workshop ‘In control’
 • Workshop 'Van oude naar nieuwe cultuur: Recharge & Focus'
 • Workshop 'Next Level Business'
 • Presentaties, w.o. motivational speaker, lezing
 • En nog 26 staff en business trainingen, op maat samen te stellen en uit te voeren.