Oprichting

Eendragt ChangeManagement (voorheen EeMaCo) is een Management Consultancybureau en werd in 2003 opgericht door Georgette Eendragt.
Na een carrière van 17 jaar in loondienst in de HR-sector, in de Bancairesector en de Ondernemersadviessector, maakte zij in 1990 zelf de overstap naar h
et ondernemerschap. 

 

Sindsdien is Eendragt internationaal ondernemer. Als ondernemer en internationaal management consultant was/is zij achtereenvolgens actief in de volgende branches: 

 

 • Research: Sociaal onderzoek, Ondernemersonderzoek, Marktonderzoek, Beleidsonderzoek, Economisch onderzoek, Haalbaarheidsonderzoek;
 • Human Resources (HR & HRM), met: Executive Search/Werving & Selectie,Assessments, Policy Development, Loopbaancoaching, Strategic HR Business Development, Vaardigheids- en Management- en vaardigheidstrainingen;
 • Business Creation & Development [SME]; startende en groeiende ondernemers wereldwijd
 • Venture Capital (investments);
 • Real Estate: vastgoedontwikkeling, herbestemming van (Industrieel) Vastgoed (fabrieken, monumenten, etc.);
 • Events: Evenementenorganisatie (High end Events);
 • Interim Management & Management Consultancy;
 • MVO/CSR-consultancy [Internationale duurzaamheidsadvisering ten behoeve van multinationals in ontwikkelingslanden, voor overheden en NGO's. Thema's van advisering en training: ontwikkelen en implementeren van CSR-codes, Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy, Transparency  & Accountability, Practicing Labor Laws according to ILO standards, Milieuvraagstukken, Duurzame Supply Chain, CSR Capacity building. Advisering op basis van het principe People, Planet Profit (PPP) (zie ook de link and more...) 

 

Eendragt werd in 1997 in Londen, Engeland, uitgeroepen tot  'International Business Woman of The Year' door de European Federation of Black Women Business Owners (EFBWBO), mede door haar verdiensten als internationale zakenvrouw en maatschappelijk ondernemer (social relevant entrepreneur).

 

Opleiding, onder meer:  

 • Bedrijfskundige Economie (Bedrijfskunde)
 • Sociale wetenschappen: Ontwikkelingseconomie en Culturele Antropologie (MSc)
 • Brede Bancaire opleiding [NIBE, Accountmanagement Bedrijven en Particulieren, Risk Investment, Private Banking)
 • Organisatiekunde (Post Master)
 • General Management
 • Human Resources / Human Resource Management (w.o.: beleidsontwikkeling, executive search, loopbaancoaching, instrument ontwikkeling, assessment development, arbeidsrecht, Strategic HR)
 • Management Consultancy / Change Management
 • Business Coach / Bedrijfsadviseur
 • Management & Performance Coach
 • Beroeps Trainer  

Permanente Educatie

Eendragt hecht grote waarde aan het voortdurend werken aan vakmanschap en kennis. Eendragt werkt als Interim Manager en Management Consultant volgens de gedragscodes van de beroepsorganisaties voor Management Consultants, CMC [Council for Management Consultants, te Londen] en als coach volgens de beroepscode van de beroepsorganisatie voor coaches, NOBCO. Beide instellingen stellen hoge periodieke herkwalificatie vereisten.

Daarnaast is Eendragt lid van diverse beroepsorganisaties, netwerken en netwerkorganisaties op het gebied van Change Management, Strategic Development, Interim Management, Organisatieontwikkeling, Business Development en Personal Development.

 

Social Responsibility

 

Georgette Eendragt zet zich al meer dan 44 jaar in voor maatschappij, maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen in de samenleving wereldwijd, op basis van haar expertise op het gebied van: finance, bedrijfskunde, organisatieontwikkeling, management, internationaal ondernemen, business development voor het MKB, Human Resources, diversiteit, integratie, women empowerment, beroepsonderwijs, welzijn & health care, kunst & cultuur, media, besturen, toezicht houden.

 

BESTUREN, ADVISEREN, TOEZICHT HOUDEN:
In een periode van ruim 42 jaar heeft ze verschillende bestuursfuncties, adviesfuncties en toezichtfuncties bekleed in diverse organisaties op het gebied van: vrouwenemancipatie, beroepsonderwijs, zorg, welzijn, jongeren, kunst & cultuur, media, arbeidsmarkt, ondernemerschap en werkgelegenheid. Ook was zij gedurende 12 jaar Onafhankelijk Expert voor de Europese Commissie voor het Leven Lang Leren Programma voor het beroepsonderwijs voor alle lidstaten van de Europese Unie.

BENOEMD OVERHEIDSADVISEUR:
Daarnaast heeft ze de Nederlandse overheid geadviseerd door zitting te nemen in diverse adviescommissies en besturen, op basis van benoemingen door verschillende opeenvolgende ministers, over de volgende onderwerpen:  arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, ondernemerschapsbeleid, economie, kunst/kunstenaars, vrouwenemancipatie, gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke participatie en integratie,  jongerenbeleid.

 

Georgetina Foundation

Eendragt ondersteunt de Georgetina Foundation.

Deze stichting, die door haar is opgericht, stimuleert de artistieke talenten, het kunstvakonderwijs en de carrières van kinderen en jongeren uit achterstandsgroepen in Latijns Amerika en Afrika.

Links:
Linkedin profiel