Trainingen

Eendragt ChangeManagement kan putten uit een dertiggtal eigen trainingen en workshops. In het kader van organisatieverandering en business developmentheeft  hebben we een aantal bijzondere trainingen en workshops over 'change'. Drie veel gevraagde workshops zijn:

 

Workshop ‘In control’

De workshop is bestemd voor (management)teams en wordt ingezet na of tijdens een reorganisatie of fusie. De workshop volgt een groepsgericht implementatieprogramma.

Veel managers voeren reorganisaties, nieuwe werkwijzen en wijzigingen in de structuur en in werkprocessen door. Van medewerkers wordt daarbij verwacht dat zij met de veranderingen mee kunnen, wat een omslag bekent in hun denken, werken, houding en gedrag. Het maken van deze omslag en het begeleiden van deze omslag kan soms lastig zijn. Het snel doorvoeren van de veranderingen is van belang om de gewenste strategie door te kunnen voeren. Tegelijkertijd is het belangrijk om geen blijvende onrust en onzekerheid bij medewerkers te creëren. Het invoeren van nieuwe werkwijzen levert immers vaak weerstand op. Een constructieve inzet en draagvlak voor de nieuwe werkwijze zijn juist van belang.

Met de tweedaagse workshop ‘In Control’ biedt Eendragt ChangeManagement handvatten om deze omslag voor en met de medewerkers te realiseren.

  

 

Workshop 'Van oude naar nieuwe bedrijfscultuur: Recharge & Focus’.
Dit is een korte en krachtige workshop voor medewerkers die moeten functioneren in een organisatie die een grote cultuuromslag moet maken. Dat kan bijvoorbeeld: na een fusie of reorganisatie, een nieuwe doelstelling of missie, wisseling van eigenaar, zoals een buitenlandse investeringsmaatschappij.


Organisaties die veranderingen willen doorvoeren, hebben hun aandacht in eerste instantie gericht op de vereiste structuurwijzigingen en/of op afvloeiing van personeel. Daarna wordt duidelijk dat ook de cultuur van de organisatie en de nieuwe rolinvulling van medewerkers en managers aandacht nodig heeft. Als deze op de oude manier blijven denken en werken, dan worden de beoogde doelen van de nieuwe organisatie gefrustreerd. In een dag leert het team wat de bestaande teamwaarden zijn, hoe de nieuwe teamwaarden er uit zien en welke concrete stappen men kan zetten om deze te realiseren. Deze interactieve workshop zorgt dat iedereen zich constructief inzet en een concreet beeld krijgt wat van haar/hem wordt verwacht in de nieuwe situatie.

De workshop is erop gericht om in korte tijd het besef van oude cultuur en nieuwe cultuur te vergroten bij de deelnemers. Tevens wordt in de workshop de nieuwe cultuur geconcretiseerd – wat betekent dat precies voor mij?  De deelnemers schetsen zelf de oude cultuur, onderkennen de noodzaak voor de nieuwe cultuur en maken de nieuwe cultuur concreet naar hun eigen functie. Dit vergroot hun betrokkenheid en levert het gewenste effect op.

Workshop Next Level Succes

De workshop 'Next Level Succes' is speciaal ontwikkeld voor ondernemers in de doorgroeifase, die de basis van hun 'business doing' grotendeels op orde hebben, maar op korte termijn extra klanten en omzet willen verwerven. De workshop duurt drie dagdelen. Om het volle rendement uit de workshop te halen kunnen per workshop maximaal 10 personen deelnemen.

 

De workshop is praktijk- en actiegericht en biedt de ondernemers concrete handvatten voor succesvolle business strategieën, contacten en klanten. De workshop bestaat uit de volgende onderdelen: concreet maken van doelen, pitchen bij de klant en financiers, tell what you sell, contact management. De ondernemers brengen hun eigen cases in en er wordt gewerkt met branche specifieke oefenscenario’s.