DUURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN  ONDERNEMEN

 

Aan het begin van de jaren 2000 was Georgette Eendragt één van de eerste pionierende organisatieadviseurs in Nederland, die adviseerde over het thema Corporate Social Responsibility (CSR), oftewel MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het werkterrein was het trainen en adviseren van Multinationals die in ontwikkelingslanden opereren en produceren, via het concept PPP: People, Planet, Profit.

Opdrachtgevers waren onder meer: producenten in de maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, internationale visserij, kledingindustrie, landbouwgrondstoffenindustrie. Enkele namen: Albert Hein, DSM, NIKE.
Ook was zij onder meer CSR Lead Consultant voor NGO's, zoals Oxfam International en Novib (nu Oxfam NL). 

Vandaag de dag zetten Eendragt en Eendragt ChangeManagement de inzichten over Corporate Social Responsibility (CSR) in ontwikkelingslanden onverkort voort bij de verandermanagementopdrachten van haar huidige klanten.


Waar mogelijk zoeken wij naar oplossingen voor:

 

  • visieontwikkeling / policy development
  • community  en social engagement strategieën
  • management adviezen en (staff) trainingen, onder meer met betrekking tot: 
  • het aanpassen van de bedrijfsvoering/werkprocessen of de productiemethoden voor het kunnen ondernemen op basis van duurzaamheidsprincipes en -concepten
  • het ontwikkelen en implementeren van CSR/MVO codes of conduct
  • Het implementeren van aan internationale standaarden gecommitteerde verdragen of codes ten aanzien van CSR/MVO.


Respect voor de aarde, het milieu en de mens spelen door in te maken keuzes, op basis van onze principe People, Planet, Profit (PPP).

 

COMPANY STATEMENT ON CSR

CSR-Statement-Eendragt-Change-management
Adobe Acrobat document 96.0 KB