TARIEVEN EN VOORWAARDEN

  

De diensten van Eendragt ChangeManagement zijn maatwerk. De tarieven zijn daarop afgestemd en komen tot stand in onderlinge afstemming. Desgewenst wordt op aanvraag een offerte uitgebracht of een exacte prijs berekend. Op alle diensten zijn de eigen algemene voorwaarden van Eendragt ChangeManagement van toepassing, die gebaseerd zijn op Nederlands recht en de voorwaarden van de beroepsorganisatie CMC, voor Management Consultants. Alle tarieven zijn belast met het geldende Omzet Belastingtarief voor de zakelijke dienstverlening. Hieronder enkele indicaties.

 

Tarieven Interim (waarneming) Diensten en Advies Diensten

Het tarief is afhankelijk van het type interim managementopdracht, soort consultancy of training, de soort opdrachtgever (profit, overheid, non-profit) en de duur van de opdracht; een uurtarief, een dag(deel)tarief, of een tarief voor een opdracht voor enkele maanden. Na de opdrachtbespreking brengt Eendragt Changemanagement een offerte uit. Bij opdrachttoekenning worden de opdracht en de resultaatgebieden contractueel vastgesteld.

 

Tarieven MD- en PD-Programma’s

Individueel advies en coaching worden zowel aan individuele personen als via een werkgever aangeboden, in de vorm een programma of losse gesprekken. Een sessie duurt standaard 1,5 uur. Een development programma heeft een duur van 3, 5,7 of 9 sessies. De kosten zijn afhankelijk van de factoren: duur, locatie, type en vorm van advies of coaching, wel of geen uitgebreide schriftelijke rapportage van de resultaten en het vervolgadvies. De prijs van een development programma is inclusief een eindevaluatie (in geval van een opdracht door een werkgever) en een kort eindverslag. Bij afname van een programma vanaf 7 sessies is een korting van 5% op het programmatarief van toepassing. 

Locatie

Advies/management consultancy en coaching kunnen plaatsvinden bij de klant op de werkplek (at the office) of op een andere locatie. Meerkosten kunnen zijn: reiskosten, consumptie en/of accommodatie- of verblijfkosten.


Tarieven trainingen e.d.
Tarieven voor trainingen, workshops, lezingen e.d. zijn gebaseerd op dagdelen en worden op aanvraag samengesteld.

 

Andere opties

De mogelijkheid bestaat om een MD traject als teamcoaching aan te bieden voor een groep managers (directies, MT's, Adviesorganen, etc) in een bedrijf of organisatie. Het tarief voor MD-teamcoaching is op aanvraag.

 

Rapportage

Voor een uitgebreide schriftelijke eindrapportage naar aanleiding van een MD- of PD-programma, waarin de resultaten en het vervolgadvies zijn opgenomen, worden extra kosten in rekening gebracht.

 

Intake

Een intakegesprek duurt 45 minuten en is vrij van kosten, indien de reisafstand niet langer dan 20 minuten duurt. Tijdens de intake worden de zakelijke voorwaarden besproken en vervolgens bij het uitbrengen van een offerte uitgewerkt. Alle afspraken worden bij de opdrachttoekenning contractueel vastgelegd.